ADMIN

19/04/2024 11:19 966 lượt truy cập
[FUHU/FUNHUB] CÁC THAY ĐỔI TRONG BẢN CẬP NHẬT MỚI IOS 11.4.1 VÀ ANDROID 1.4.0 -

[FUHU/FUNHUB] CÁC THAY ĐỔI TRONG BẢN CẬP NHẬT MỚI IOS 11.4.1 VÀ ANDROID 1.4.0

Trạng thái
Đang xuất bản
Số chương
1
Thể loại
Đang cập nhật
Tác giả
Đang cập nhật
Cập nhật đến
Hướng dẫn Chỉnh sửa thông tin cá nhân
Báo cáo

Tóm tắt

Ở BẢN CẬP NHẬT NÀY, CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ THAY ĐỔI VÀ NÂNG CẤP SAU:
- Thay đổi giao diện trang nội dung giúp người dùng thao tác thuận tiện hơn.
- Cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin cá nhân như ảnh đại diện, cover, tên sử dụng, đăng ký username và password (điều này sẽ giúp người dùng đăng nhập khi các phương thức đăng nhập như google, facebook, apple id).
- Tối ưu hiệu năng và khắc phục một số lỗi hiện hành

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
Loading...

Bình luận

Nội dung liên quan