I’m BLUE

@imblue 89 người theo dõi
Hi mình là Blue, hiện tại chỉ tập trung vietsub cho bộ Kịch truyền thanh Vấn Quan.
Sẽ là một động lực cực lớn nếu mình nhận được sự ủng hộ cũng như một ít donate từ các bạn.

Mới nhất