BL tui dịch

@Bltuidich 2332 người theo dõi
Đây là nơi tui dịch những truyện BL tui thích
Và cũng mong mọi người sẽ thích giống tui

Page của tui tên là BL TUI THÍCH BL TUI DỊCH nè follow tui với nheee:
www.facebook.com/profile.php

Mới nhất