Octopus team

18/01/2024 18:48 806 lượt truy cập
Cục trừ tà Seoul - Seoul Exorcism Department

Cục trừ tà Seoul

Tên khác

Seoul Exorcism Department

Trạng thái
Đang xuất bản
Ngày phát hành
16/11/2023
Số chương
Đang cập nhật
Tác giả
Đang cập nhật
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Binh nhì Gwanghyuk, người đã cứu sống một người lính cấp cao bằng khả năng tâm linh của mình, được thành phố Seoul triệu tập và chuyển đến “Cục trừ tà”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
Loading...

Bình luận

Nội dung liên quan