Cổ Team

12/06/2024 23:53 456.52 K lượt truy cập
Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - Bắt Đầu Ký Kết Hoang Cổ Thánh Thể 开局签到荒古圣体漫画

Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể

Tên khác

Bắt Đầu Ký Kết Hoang Cổ Thánh Thể 开局签到荒古圣体漫画

Trạng thái
Đang xuất bản
Ngày phát hành
31/01/2024
Số chương
500
Tác giả
J Thần
Báo cáo

Tóm tắt

Quân Tiêu Dao xuyên qua Huyền Huyễn thế giới, trở thành Hoang Cổ thế gia Thần tử, ủng có vô địch bối cảnh, kinh thế thiên phú, càng đạt được đánh dấu hệ thống, bắt đầu đánh dấu một bộ đại thành Hoang Cổ thánh thể. Sự giúp đỡ của hệ thống, anh sẽ từng bước hướng tới đỉnh cao thế giới!
Tại Thái Nhạc cổ bia đánh dấu, thu hoạch được Lục tinh ban thưởng, Thần Tượng Trấn Ngục Kình!
Tại mười tuổi bữa tiệc đánh dấu, thu hoạch được thất tinh ban thưởng, Chí Tôn cốt!
Tại Thanh Đồng tiên điện đánh dấu, thu hoạch được bát tinh ban thưởng, Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh!
Truyện tranh Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể sẽ được Cổ Team dịch từ chap 6.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
Loading...

Bình luận

Nội dung liên quan