Tử Vi Tiên Sinh

@hoiyeuchuvuotquagioihan 19 người theo dõi
Tử Vi Tiên Sinh đã chu du khắp nơi, học hỏi từ những vị thầy giỏi nhất và trải qua nhiều thử thách để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Ông từng sống ẩn dật trên núi cao, xa rời chốn phồn hoa đô hội để tĩnh tâm và nghiên cứu tử vi. Sau nhiều năm, ông quyết định xuống núi, dùng tài năng và hiểu biết của mình để giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Những lời tiên đoán của ông luôn đúng, khiến người ta kính trọng và yêu mến.

Mới nhất